Centralstyrelsesloven Kapitel 1

Denne konsoliderede version af centralstyrelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.

Lov nr. 397 af 10. juni 1987,
jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 10. september 2002,
som ændret ved lov nr. 428 af 10. juni 2003, lov nr. 69 af 04. februar 2004, lov nr. 546 af 24. juni 2005, lov nr. 547 af 24. juni 2005 og lov nr. 451 af 22. maj 2006

Kapitel 1 Sundhedsstyrelsen
§§ 1-4a

(Ophævet)