Bøger, som nævner Byggeloven § 25F

Obligationsret 1. del (6. udg.)
Forfattere: Torsten Iversen
Udgivelsesdato: 16. aug 2019
DJØF Forlag

Bemærk, at § 25F blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 25F, om det har en betydning.

Normer, standarder og fejl ved fast ejendom

- Side 261 -

...tid ske mange ændringer på grund af slid og ælde, renovering og om- og tilbygning samt påvirkninger af brug, vind og vejr. Der sker også løbende ændringer af byggeskik og byggelovgivning. Lovligheden af bebyggelse bedømmes normalt efter byggelovgivningen på opførelsestidspunktet, uanset om reglerne er blevet ændret (skærpet) ved senere lovgivning.

Læs på Jurabibliotek