Børnebidragsloven § 17a

Denne konsoliderede version af børnebidragsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om børns forsørgelse

Lov nr. 200 af 18. maj 1960,
jf. lovbekendtgørelse nr. 773 af 07. august 2019

§ 17a

Ved indgivelse af ansøgning om ændring af bidrag betales et gebyr, jf. dog stk. 2. Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af social- og indenrigsministeren, jf. stk. 4. Bekendtgørelse om forhøjelse af størrelsen af visse gebyrer på det familieretlige område i 2023

Stk. 2 Der betales ikke gebyr efter stk. 1, hvis

  • 1) der søges om bortfald af bidrag og dette skyldes, at barnet er flyttet til den forælder, der betaler bidraget, eller

  • 2) der søges om ændring af et aftalt bidrag, jf. § 17, og der ikke tidligere har været behandlet en sag om dette bidrag.

Stk. 3 Søger en part om ændring af bidrag, jf. stk. 1, til flere børn i en sag mellem de samme parter, skal der kun betales ét gebyr. Søger en part om nedsættelse af bidrag, jf. stk. 1, til flere børn i sager mellem forskellige parter, skal der ligeledes kun betales ét gebyr.

Stk. 4 Størrelsen af gebyret efter stk. 1 fastsættes således, at det svarer til omkostningerne ved Familieretshusets behandling af en ansøgning om ændring af bidrag.

Stk. 5 Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr.