Bødebekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af bødebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde

Bekendtgørelse nr. 1250 af 29. november 2019

§ 2

Bekendtgørelsens kapitel 3 finder anvendelse på sager, som af restanceinddrivelsesmyndigheden oversendes til politiet med henblik på afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde.