Bilag 8

Tilbage til: Råstofbekendtgørelsen

  • Andre bilag

  • Bilag 1Generelle krav til udførelse af efterforskning efter råstoffer, jf. § 5
  • Bilag 2Krav til indberetning af efterforskningsdata, jf. § 6
  • Bilag 3Krav til efterforskning og miljøvurdering, jf. § 8, stk. 3
  • Bilag 4Generelle krav til udførelse af råstofindvinding, jf. § 16
  • Bilag 5Overgangsområder, jf. § 37, stk. 1, nr. 2
  • Bilag 6Formular til brug for sikkerhedsstillelse i henhold til kapitel 8
  • Bilag 7Råstoftyper, der skal anvendes i forbindelse med indberetning af indvundne råstoffer, jf. § 52
  • Bilag 8Område 1 – Nordlige Øresund

Område 1 – Nordlige Øresund

Bilag 8