Bilag 7

Tilbage til: Råstofbekendtgørelsen

  • Andre bilag

  • Bilag 1Generelle krav til udførelse af efterforskning efter råstoffer, jf. § 5
  • Bilag 2Krav til indberetning af efterforskningsdata, jf. § 6
  • Bilag 3Krav til efterforskning og miljøvurdering, jf. § 8, stk. 3
  • Bilag 4Generelle krav til udførelse af råstofindvinding, jf. § 16
  • Bilag 5Overgangsområder, jf. § 37, stk. 1, nr. 2
  • Bilag 6Formular til brug for sikkerhedsstillelse i henhold til kapitel 8
  • Bilag 7Råstoftyper, der skal anvendes i forbindelse med indberetning af indvundne råstoffer, jf. § 52
  • Bilag 8Område 1 – Nordlige Øresund

Råstoftyper, der skal anvendes i forbindelse med indberetning af indvundne råstoffer, jf. § 52

Råstoftype
Materiale
Definition
1
Sand
Kornstørrelse på 0-4 mm
2
Grus
Kornstørrelse på 0-20 mm
3
Ral
Kornstørrelse 6-300 mm
4
Fyldsand
Alle råstoffer, der anvendes til opfyldninger inkl. kystfodring og etablering af strande, uanset at de også opfylder definitionen på en af de øvrige råstoftyper.
7
Skaller
Kalkskaller af muslinger og østers
8
Andet
F.eks. moræneler, ler, kalk, sedimenter med organisk indhold