Bilag 1

Bilag

Andre bilag

  • Bilag 1 (Genpart af en testamentarisk disposition eller tilkendegivelse om forældremyndighed)

Genpart af en testamentarisk disposition eller tilkendegivelse om forældremyndighed
Bilag 1
(udfyldes af notaren)
Rettens journalnummer:
(udfyldes af notaren)
Dato for oprettelse:
Opretterens fulde navn og fødenavn:
Efternavn
Cpr.nr.
Fødenavn (hvis fødenavnet er et andet end det nuværende navn)
Samtlige fornavne
Tidligere fornavne (hvis de tidligere fornavne er forskellige fra de nuværende fornavne)
Bopæl
Medopretterens fulde navn og fødenavn:
Efternavn
Cpr.nr.
Fødenavn (hvis fødenavnet er et andet end det nuværende navn)
Samtlige fornavne
Tidligere fornavne (hvis de tidligere fornavne er forskellige fra de nuværende fornavne)
Bopæl
(sæt kryds
 
Testamente eller kodicil
 
Testamente eller kodicil indeholdende en tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven (børnetestamentarisk disposition)
 
Tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven (børnetestamente)
 
Annullation
(sæt kryds)
Successionsrækkefølge
Hvis ja, oplys cpr. - eller CVR. nr. på de enkelte arvinger/legatarer:
Ja: □
Nej: □
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
Tidligere testamente/kodicil/tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven/annullation oprettet i
(by): _______________________________ eller ved Retten i (navnet på retten):
___________________________________
Den (dato): _________________________
Opretterens og medopretterens underskifter: