Bøger, som nævner Besættelsestidsloven § 65

Decorumkravet for præster (1. udg.)
Forfattere: Anders Jørgensen
Udgivelsesdato: 06. sep 2011
DJØF Forlag

Domstolene

- Side 46 -

...uværdig optræden under den tyske besættelse, er afskåret fra erstatning. Højesterets flertal (3-2) tilsidesatte styrelsens afgørelse, idet det måtte lægges til grund, at sagsøgeren siden 1943 havde ydet en fortjenstfuld indsats i modstandsbevægelsen, og at hans arbejde i to virksomheder, der havde leveret ydelser til besættelsesmagten, ikke var til

Læs på Jurabibliotek