Morarente

Denne renteberegner kan bruges til at beregne morarente i henhold til renteloven.

Det følger af rentelovens § 5, at renten efter forfaldsdagen (morarenten) fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 procentpoint. Referencesatsen er den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.

Bemærk, at såfremt forfaldsdagen er før den 1. marts 2013, så gælder de gamle regler, hvorefter tillægget til referencesatsen kun var 7 procentpoint. For en god ordens skyld skal det understreges, at de gamle regler så gælder for de gamle krav, også for tiden efter 1. marts 2013.

Hovedstol:
Startdato:
Du har valgt en forfaldsdag, som ligger efter den 1. marts 2013. Såfremt de gamle regler alligevel skal anvendes, f.eks. fordi kravet oprindeligt er fra før den 1. marts 2013, så skal du sætte flueben her:
Forfaldsdagen er en søndag eller weekend. Hvis du vil starte fra førstkommende arbejdsdag efter forfaldsdagen, så sæt et blueben her:
Slutdato:
Total, inkl. renter