Beregning af fortrydelsesfrist ved køb af fast ejendom

Denne beregner kan bruges til at dobbeltchecke udløbet af købers fortrydelsesret i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven (fast ejendom) kapitel 2.
Fristen på 6 hverdage regnes fra datoen for købeaftalens indgåelse, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Det fremgår af lovens § 13 at lørdage og grundlovsdag, ligesom helligdage og søndage, ikke regnes med.
Hvis en aftale indgås ved, at køber accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor køberen blev bekendt med sælgerens tilbud, jf. lovens § 8, stk. 2. Der kan således være tilfælde, hvor fristen allerede er udløbet, inden aftalen indgås, og hvor der derfor ikke er en fortrydelsesret.
Hvis aftalen indgås ved, at køber fremsætter et tilbud, som sælger kan acceptere, kan køber tilbagekalde tilbuddet efter de generelle regler i aftalelovens kapitel 1.

Vælg dato:
6 dage efter:

Skriftlig underretning skal være kommet frem til sælger (eller sælgers repræsentant, f.eks. ejendomsmægler) senest denne dag, jf. lovens § 8, ligesom godtgørelse på 1 pct. af købesummen skal være betalt til sælger eller sælgers repræsentant senest denne dag, jf. lovens § 11.
Bemærk de yderligere betingelser i lovens §§ 9 og 10.
Vær også opmærksom på, at et eventuelt advokatforbehold kan betyde en udvidet adgang for køber til at træde tilbage fra handlen (uden betaling af 1% af købesummen).