Forbrugerbeskyttelsesloven (fast ejendom) § 9

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Lov nr. 391 af 14. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015,
som ændret ved lov nr. 740 af 01. juni 2015

§ 9

Er en aftale om køb blevet tinglyst, er fortrydelsesretten betinget af, at køberen inden udløbet af den i § 8 nævnte frist foretager det fornødne til aflysning af aftalen.