14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 121 af 08. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Beføjelser og klager på jernbaneområdet
Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i medfør af § 1, nr. 1 og 2, i lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne, udøves af Vejdirektoratet.

•••

Stk. 2 Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i medfør af §§ 33-38 i jernbanelov, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, udøves af Vejdirektoratet for så vidt angår de i stk. 1 angivne anlægsprojekter.

•••
profile photo
Profilside