Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

Skadeligt og ulovligt indhold i programvirksomheden
§ 5

De regionale TV 2-virksomheder skal sikre, at programmer, der kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, kun stilles til rådighed på en sådan måde, at mindreårige normalt ikke hører eller ser dem. Dette kan ske ved valg af sendetidspunkt, værktøjer til alderskontrol eller andre tekniske foranstaltninger.

Stk. 2 Foranstaltninger i henhold til stk. 1 skal stå i et rimeligt forhold til programmets mulige skadevirkninger.

Stk. 3 De mest skadelige programmer, herunder programmer, som indeholder umotiveret vold eller pornografi, skal underlægges de strengest mulige foranstaltninger såsom kryptering og forældrekontrolsystemer.

Stk. 4 Mindreåriges personoplysninger, som indsamles eller på anden måde genereres i henhold til de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1-3, må ikke behandles med henblik på kommercielle formål såsom direkte markedsføring, profilering og adfærdsbaseret reklame.