Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen (1642/2018)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen

Bekendtgørelse nr. 1642 af 16. december 2018

§ 1

Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på KommuneKredit.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1579 af 17. december 2013 ophæves.

Stk. 3 Kombit A/S, der var omfattet af bekendtgørelse nr. 1579 af 17. december 2013, men som ikke er omfattet af denne bekendtgørelse, vil være omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen fra den 1. februar 2019.

Stk. 4 Adgangen til aktindsigt efter stk. 3 gælder ikke for dokumenter, der før den 1. februar 2019 er indgået til eller oprettet af Kombit A/S.