14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udviklingsråd som led i kommunalreformen § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1004 af 26. oktober 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Henvisningen til § 188 i lov om social service er forkert, da den bestemmelse er ophævet, jf. § 1, nr. 7 i LOV nr 201 af 13/03/2011.

§2 Kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes redegørelser til udviklingsrådet
Kommunalbestyrelsens og regionsrådets redegørelser efter lovens § 188, stk. 3, om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet for det forudgående år indsendes til udviklingsrådet i regionen inden den 1. marts i årene 2008 til og med 2010.

•••

Stk. 2 Udviklingsrådet kan anmode såvel kommunalbestyrelser som regionsråd om at supplere redegørelserne efter stk. 1, hvis udviklingsrådet finder, at der er behov for belysning af særlige problemstillinger på områderne.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelserne skal sende deres redegørelser til handicaprådet og brugerorganisationerne i kommunen. Samtidig skal kommunalbestyrelsen offentliggøre redegørelsen på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelserne skal sende høringssvarene fra handicaprådet og brugerorganisationerne til udviklingsrådene. En liste over hørte organisationer medsendes som bilag til redegørelsen.

•••

Stk. 4 Regionsrådet offentliggør sin redegørelse på regionens hjemmeside. Eventuelle udtalelser fra brugerorganisationer eller handicapråd til redegørelsen skal regionsrådet sende til udviklingsrådet.

•••
profile photo
Profilside