Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1292 af 19. september 2022

§ 16

Tilskud, der ikke er anvendt til de formål, der er nævnt i §§ 95, 96 og 96 a i lov om social service, skal tilbagebetales til kommunalbestyrelsen.