Bekendtgørelse om toldbehandling § 59

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om toldbehandling er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1080 af 01. juni 2021

§ 59

Til de varemodtagere og -afsendere, der anmelder sig til registrering hos Skatteforvaltningen efter toldlovens § 29, udstedes et bevis for registreringen.

Stk. 2 Anmeldelse til registrering skal ske, før import eller eksport af varer foretages.