14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1112 af 01. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Opgørelser og højestegrænser
Regionsrådet foretager hvert år den 1. marts opgørelse over antal tandlæger, antal patienter og antal ydelser, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet præsteret i det foregående regnskabsår.

•••

Stk. 2 Opgørelserne udarbejdes dels for samtlige tandlæger i regionen, der er godkendt til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, under ét, dels fordelt på de enkelte praksis, der er beliggende i regionen. Opgørelserne skal indeholde oplysninger om:

  • 1) antal tandlæger,

  • 2) antal behandlede patienter,

  • 3) antal ydelser samlet set samt fordelt på ydelsesarter,

  • 4) det gennemsnitlige antal ydelser pr. patient samt på ydelsesart og

  • 5) antal ydelser på regions- og landsplan.

•••

Stk. 3 En opgørelse for hver enkelt praksis stilles til rådighed for den pågældende driftsansvarlige tandlæge på Praksis- og afregningsportalen på sundhed.dk.

•••

Stk. 4 De i stk. 1-2 nævnte opgørelser kan i øvrigt iværksættes på ethvert tidspunkt, hvis regionsrådet finder det nødvendigt.

•••
profile photo
Profilside