Bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen § 26

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse nr. 470 af 22. april 2022

§ 26

En afgørelse om tilbagekaldelse af en tilladelse til strafudståelse på bopælen træffes hurtigst muligt. I samme forbindelse træffes afgørelse om, i hvilket fængsel eller arresthus den dømte skal udstå den resterende del af straffen.

Stk. 2 Hvis kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelsen over for en dømt, der er midlertidigt overført til fængsel eller arresthus, skal den dømte snarest og i umiddelbar forbindelse med forkyndelsen overføres til det fængsel eller arresthus, hvor den resterende del af straffen skal udstås, jf. stk. 1. Den dømte kan på grund af pladsforholdene eller af andre praktiske årsager midlertidigt overføres til et andet arresthus eller et fængsel.

Stk. 3 Hvis kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelsen over for en dømt, der opholder sig på bopælen, skal den dømte snarest og i umiddelbar forbindelse med forkyndelsen overføres til det fængsel eller arresthus, hvor den resterende del af straffen skal udstås, jf. stk. 1. Den dømte kan på grund af pladsforholdene eller af andre praktiske årsager midlertidigt overføres til et andet arresthus eller et fængsel.