14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed og bygger på bekendtgørelse nr. 1169 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Transport
Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører, at den tid, der går til transport, er mere end, hvad der skal accepteres efter § 9 i bekendtgørelse om rådighed, og opsigelsen sker i tilknytning til

 • 1) omlægning af offentlige transportmidler, jf. dog stk. 2,

 • 2) ændring af arbejdstidens placering, jf. dog stk. 2,

 • 3) bortfald af en privat aftale om samkørsel med personer uden for medlemmets husstand, hvor medlemmet ikke har råderet over transportmidlet, jf. dog stk. 2, eller

 • 4) at ægtefællen eller samleveren flytter, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 2 Det er et krav, at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til det anførte forhold, og at medlemmet forinden har prøvet at få en anden arbejdstid.

•••

Stk. 3 Følgende krav skal være opfyldt:

 • 1) Ægtefællen eller samleveren er flyttet for at

  • a) overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed,

  • b) begynde på en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, eller fortsætte i et uddannelsesforløb, hvor der er mindst 18 måneder tilbage af uddannelsesforløbet, eller

  • c) begynde eller flytte en selvstændig virksomhed, der udøves mere end midlertidigt og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen.

 • 2) Ægtefællens eller samleverens daglige transporttid fra den hidtidige bopæl til det nye arbejde mv. er mere end, hvad der skal accepteres efter § 9 i bekendtgørelse om rådighed.

 • 3) Medlemmets og ægtefællens eller samleverens flytning sker fra en fælles adresse og til en fælles adresse.

 • 4) Medlemmets opsigelse og flytning sker inden 1 år efter, at ægtefællen eller samleveren er flyttet.

•••

Stk. 4 Et medlem kan opsige et arbejde, hvis afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører, at den tid, der går til transport, er mere end, hvad der skal accepteres efter § 9 i bekendtgørelse om rådighed, og opsigelsen sker i tilknytning til, at medlemmet flytter fra udlandet til Danmark. Det er et krav, at arbejdet blev udført i udlandet eller i Grønland, og at medlemmet ikke

 • 1) er udsendt af den danske stat, eller

 • 2) er ansat hos en arbejdsgiver, der er skattemæssigt registreret i Danmark.

•••
profile photo
Profilside