14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om særtransport § 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport og bygger på bekendtgørelse nr. 798 af 02. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Kørsel med containere på registrerede køretøjer og vogntog
Container lastet med deleligt gods anses ikke som udeleligt gods.

•••

Stk. 2 Ved kørsel direkte til og fra skib eller jernbane i kombineret trafik kan der dog transporteres en container med deleligt gods, der giver sættevogntoget en samlet længde på indtil 17,00 m og en højde på indtil 4,10 m. Den nævnte kørsel forudsætter ikke tilladelse.

•••

Stk. 3 En tom container anses som udeleligt gods.

•••

Stk. 4 En container, der er indrettet eller benyttes til en arbejdsopgave (f.eks. personalerum, kontor, mobilt værksted, mobilt hospital, fastinstalleret generator, rensningsanlæg og lign.) anses som udeleligt gods, uanset den transporteres med det tilbehør, der er naturligt for dens funktion.

•••

Stk. 5 Ved kørsel med container efter stk. 2, skal betingelserne i bilag 1, pkt. 2 og 11 ikke være opfyldt.

•••
profile photo
Profilside