Bekendtgørelse om revisionsvirksomhed § 5

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om revisionsvirksomhed er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 962 af 28. juni 2016

Overdragelse af stemmerettigheder
§ 5

Overdragelse af stemmerettigheder i en revisionsvirksomhed må kun ske med ledelsens forudgående samtykke, jf. dog § 8 og §§ 10-11.

Stk. 2 Revisionsvirksomheden skal i sine vedtægter eller tilsvarende aftale, der regulerer virksomhedens forhold, fastsætte nærmere regler om betingelserne for samtykke.