Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1078 af 20. september 2017

§ 8

Følgende informationskilder kan danne grundlag for foretagelsen af tværgående informationsanalyser:

  • 1) De registre, databaser mv., som politiet fører efter gældende ret (faste kilder).

  • 2) De øvrige kilder, som politiet efter gældende ret kan bringe i anvendelse som led i varetagelsen af politiets opgaver.

Stk. 2 Anvendelse af oplysninger fra kilder omfattet af stk. 1 skal ske i overensstemmelse med de regler, der måtte være fastsat herom ved lov eller i henhold til lov.

Stk. 3 Rigspolitiet fastlægger, hvilke informationskilder der er omfattet af stk. 1, nr. 1, og fører en fortegnelse over samtlige kategorier af informationskilder omfattet af stk. 1.