14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v. § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1727 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Forholdsmæssige andele
Ved opgørelsen af koncernsolvensen medtages den forholdsmæssige andel, som den deltagende virksomhed besidder i sine tilknyttede virksomheder. Ved anvendelse af metode 1 opgøres andelen som den procentdel af den tegnede kapital, der anvendes ved konsolideringen af solvensbalancerne. Ved anvendelse af metode 2 opgøres andelen som den del af den tegnede kapital, som direkte eller indirekte besiddes af den deltagende virksomhed.

•••

Stk. 2 Det deltagende forsikringsselskab skal ved opgørelse af koncernsolvensen medtage dattervirksomheder, som ikke er i besiddelse af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til dækning af virksomhedens opgjorte solvenskapitalkrav, som om de er helejede.

•••

Stk. 3 Det deltagende forsikringsselskab kan ved opgørelsen af koncernsolvensen medtage dattervirksomheder, som omhandlet i stk. 2, forholdsmæssigt i forhold til den andel, der hæftes for, såfremt Finanstilsynet godkender dette. Finanstilsynet godkender, at en dattervirksomhed medtages forholdsmæssigt, såfremt tilsynet vurderer, at den øverste modervirksomhed udelukkende hæfter for den andel, som virksomheden besidder i dattervirksomheden.

•••
profile photo
Profilside