14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 04. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Prøveaflæggelse er offentlig, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Skolens leder kan fravige stk. 1, hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder pladsmæssige eller ordensmæssige grunde, eller hvis hensynet til eleven taler for det.

•••

Stk. 3 Skolens leder tilrettelægger i øvrigt prøveafviklingen under hensyn til elevens alder og modenhed.

•••
profile photo
Profilside