Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1584 af 07. juli 2021

Kommunens handlemuligheder
§ 2

Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks myndighedsområder, jf. § 1, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at en konkret ansøgning eller meddelelse m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter § 1, stk. 1.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at afgørelser efter stk. 1, skal gælde for alle fremtidige ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af samme gruppe i bilag 1-5.