14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 588 af 07. May 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, samt §§ 2-5 er betinget af, at udlændingens forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende.

•••

Stk. 2 Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, samt §§ 2-4 er betinget af, at udlændingen dokumenterer, at vedkommendes forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Dokumentationskravet opfyldes ved, at udlændingen fremviser en udskrift fra en bankkonto i eget navn med et indestående, der svarer til det månedlige SU stipendium med udeboendesats i den periode, der søges opholdstilladelse til, dog maksimalt svarende til 12 måneder. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, hvis udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, og udlændingen har betalt den påkrævede studieafgift for uddannelsen, og den af udlændingen erlagte studieafgift mindst udgør betaling for første semester af uddannelsen.

•••

Stk. 3 Opholdstilladelse efter § 1, stk. 4, er betinget af, at udlændingen dokumenterer, at vedkommendes forsørgelse er sikret gennem egne midler. Dokumentationskravet opfyldes ved, at udlændingen fremviser en udskrift fra en bankkonto i eget navn med et indestående, der svarer til starthjælpssatsen i 2012, jf. stk. 4-5.

•••

Stk. 4 Er udlændingen under 25 år og indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 1, stk. 4, skal udlændingen dokumentere at råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for udeboende under 25 år i et år.

•••

Stk. 5 Er udlændingen 25 år eller ældre og indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 1, stk. 4, skal udlændingen dokumentere at råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for enlige, der er fyldt 25 år, i et år.

•••
profile photo
Profilside