Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2015

§ 4

Ved en koncern forstås i denne bekendtgørelse et moderselskab og et eller flere datterselskaber, der står i sådan indbyrdes forbindelse som nævnt i selskabslovens §§ 6 og 7.

Stk. 2 Ved et koncernselskab forstås i denne bekendtgørelse et selskab, som er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, og som enten som moderselskab eller som datterselskab indgår i en koncern.