Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1044 af 10. august 2018

§ 17

Dansk Hunderegister udarbejder hvert år inden 1. oktober et budget for det kommende regnskabsår, der er kalenderåret.

Stk. 2 Budgettet indsendes til Fødevarestyrelsen til godkendelse. Såfremt Fødevarestyrelsen ikke kan godkende budgettet, fastsætter Fødevarestyrelsen foreningens budget.