14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19 § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1631 af 23. July 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Kommunalbestyrelsen kan meddele midlertidigt påbud om lukning af sprogcentre omfattet af stk. 5, når sprogcenteret er beliggende i en kommune, hvor den testkorrigerede incidens er på mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nødvendigt, og kommunen ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter epidemilovens § 33, jf. dog stk. 7.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om lukning af institutioner m.v. omfattet af stk. 5, når institutioner m.v. er beliggende i en kommune, hvor den testkorrigerede incidens er på mindst 500 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, og hvor der i de seneste syv dage er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19, jf. dog stk. 7. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om lukning af sprogcentre omfattet af stk. 5, når sprogcentrene er beliggende i et sogn, hvor der er en incidens på mindst 1000 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, i de seneste syv dage er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19 og er en positivprocent på testresultater for covid-19 på mindst 3, jf. dog stk. 7. Påbud efter 1. pkt. skal gælde fra den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelserne i 1. pkt. er opfyldt.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om lukning af kommunale og private sprogcentre, der udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., hvis Styrelsen for Patientsikkerhed efter høring af kommunalbestyrelsen vurderer, at konkrete sprogcentre skal lukke, når disse er beliggende i sogne, der grænser op til sogne omfattet af påbud efter stk. 3. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

•••

Stk. 5 Påbud efter stk. 1-4 omfatter offentlige og private udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

•••

Stk. 6 Kommunalbestyrelsens påbud i medfør af stk. 1 skal inden for to dage forelægges for Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer, om der er grundlag for at udstede et påbud i medfør af epidemilovens § 33. Har kommunalbestyrelsen udstedt et påbud, der omfatter institutioner m.v., der ligger uden for Styrelsen for Patientsikkerheds kompetence efter epidemilovens § 33, skal Styrelsen for Patientsikkerhed indstille til kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang det kommunalt udstedte påbud bør opretholdes.

•••

Stk. 7 Har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et påbud efter epidemilovens § 33, omfatter kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-4 ikke sprogcentre, der er omfattet af styrelsens påbud.

•••

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen offentliggør påbud efter stk. 1-4.

•••

Stk. 9 Kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 10 Et midlertidigt påbud om lukning af sprogcentre og institutioner efter stk. 1-4, jf. stk. 5, omfatter ikke kursister og deltagere, når de deltager i prøver og eksaminer ved fysisk fremmøde på sprogcenteret eller institutionen.

•••
profile photo
Profilside