14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1740 af 27. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Efterskoler og frie fagskoler skal have kapacitet på skolen eller institutionen til at gennemføre undersøgelse for covid-19, jf. stk. 3-5 og §§ 4-6, af elever, kursister, deltagere og ansatte. Dette omfatter ikke undersøgelse af elever, kursister, deltagere og ansatte, når disse deltager i eller giver undervisning, som er forlagt til en virksomhed (virksomhedsforlagt undervisning).

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan etablere kapacitet på skoler og institutioner til at gennemføre undersøgelse for covid-19, jf. stk. 3-5 og §§ 4-6, af elever i 8.-10. klasse, samt for ansatte i grundskoler, skolefritidsordninger, fritidshjem, klub- og fritidstilbud m.v., der modtager elever fra grundskoler og 10. klasseskoler.

•••

Stk. 3 Skolen eller institutionen kan etablere kapaciteten i samarbejde med en eller flere andre skoler og institutioner.

•••

Stk. 4 Undersøgelser efter stk. 1 og 2 skal ske ved antigentest for covid-19 ved brug af testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som skolen eller institutionen geografisk er beliggende i.

•••

Stk. 5 Lederen af skolen eller institutionen skal sørge for, at skolen eller institutionen overholder de regler og retningslinjer og lignende, som sundhedsmyndighederne eller Børne- og Undervisningsministeriet har fastsat om bl.a. følgende forhold:

  • 1) De fysiske rammer, hvorunder undersøgelsen finder sted.

  • 2) Hygiejnemæssige retningslinjer for undersøgelsen.

  • 3) Indberetning af alle undersøgelsesresultater til Statens Serum Institut.

  • 4) Såfremt der ikke kan indberettes til Statens Serum Institut skal alle positive undersøgelsesresultater indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed via sikker mail.

  • 5) Håndtering af elever, kursister, deltagere og ansatte med positivt undersøgelsesresultat.

•••
profile photo
Profilside