Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 637 af 01. juni 2017, bekendtgørelse nr. 1169 af 31. oktober 2017 og bekendtgørelse nr. 894 af 27. august 2019

§ 2

Bestyrelsen henholdsvis direktionen i de af § 1, stk. 1, omfattede virksomheder skal træffe foranstaltninger, der er tilstrækkelige til, at virksomheden drives betryggende. Bestyrelsen henholdsvis direktionen skal herunder tage stilling til, hvilke foranstaltninger, der er tilstrækkelige til, at bestemmelserne overholdes. Hvilke foranstaltninger, der er tilstrækkelige, vil afhænge af virksomhedens forretningsmodel, herunder af

  • 1) arten, omfanget og kompleksiteten af virksomhedens risici og aktiviteter,

  • 2) virksomhedens størrelse,

  • 3) virksomhedens struktur samt strukturen af den koncern eller gruppe, hvori virksomheden måtte indgå,

  • 4) de forretningsmæssige og geografiske områder, som virksomheden opererer på,

  • 5) de finansielle tjenesteydelser, som virksomheden tilbyder, og

  • 6) de finansielle produkter, som virksomheden handler med.

Stk. 2 Bestyrelsen og direktionen i de af § 1, stk. 1, nr. 2, omfattede virksomheder skal træffe foranstaltninger, der er tilstrækkelige til, at koncernen eller gruppen drives på betryggende vis.