14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for faktiske omkostninger til rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører som følge af COVID-19, tilskud til fondskassen for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt afsætning af tabsramme i 2020 til dækning af tab på statsgarantierne på op til 300 mio. kr. § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1137 af 06. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Efter denne bekendtgørelses kapitel 2 ydes et tilskud på op til 300 mio. kr. til virksomheder, der er registreret i Rejsegarantifonden og ikke har tilsluttet sig en anden garantiordning, og som ikke før den 31. december 2019 var kriseramte som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108. Virksomheder (institutioner), der er mikro- eller små virksomheder, som defineret i bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651 af 17. juni 2014 er berettiget til tilskud efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019.

•••

Stk. 2 Midlerne anvendes til at afsætte en tabsramme i 2020 til dækning af tab på statsgarantierne.

•••

Stk. 3 Tabsrammen anvendes, hvis konkursramte virksomheder ikke kan tilbagebetale deres udestående forpligtelser på lån optaget i perioden den 14. april 2020 til den 28. februar 2022. Den eventuelt ikke anvendte del af tabsrammen efter den 31. december 2026 tilfalder staten.

•••

Stk. 4 Tilskuddet på 300 mio. kr. placeres og administreres i Rejsegarantifonden.

•••
profile photo
Profilside