14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kapitalpensioner m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om kapitalpensioner m.v. og bygger på bekendtgørelse nr. 1380 af 24. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kommunen ser bort fra en persons og en ægtefælles formue i form af det udbetalte samlede indestående på den særskilte SP-konto for personer, der samtidig med, at de modtager kontanthjælp eller starthjælp,

•••

Stk. 2 Når en person omfattet af stk. 1 og dennes ægtefælle ikke har modtaget hjælp efter §§ 22-25 i 6 sammenhængende måneder efter udbetalingen af indeståendet på deres SP-konto, skal kommunen ikke længere se bort fra formue omfattet af stk. 1.

•••
profile photo
Profilside