Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på valutakurser § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 552 af 22. maj 2017

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1203 af 28. september 2010 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser.