14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 40 af 14. January 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Erstatning og forsikring m.v.
Færdselslovens kapitel 16 finder anvendelse for motoriseret løbehjul, der udlejes uden fører, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Forsikringspligten i henhold til færdselslovens § 105 påhviler udlejer. Færdselslovens § 106, stk. 2, finder derved ikke anvendelse.

•••

Stk. 3 Reglerne om pligt for forsikringsselskaber, der udbyder ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer, til at overtage ansvarsforsikring i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv., finder ikke anvendelse for ansvarsforsikring for motoriserede løbehjul, der udlejes uden fører.

•••
profile photo
Profilside