14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2004 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 773 af 01. september 2003. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ved forskudsregistreringen for 2004, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog stk. 2-5 samt §§ 2‑5:

  • 1)   Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2002, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2004 med 6,5 pct.

  • 2)   Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2003, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2004 med 3 pct.

•••

Stk. 2 Posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ansættes ved forskudsregistreringen for 2004 på grundlag af den laveste værdi af henholdsvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct. eller ejendomsværdien pr. 1. januar 2002. For ejendomme, hvor det ikke er muligt maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2004 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2002, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2003. For udenlandske ejendomme ansættes posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2004 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2002, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2003.

•••

Stk. 3 Ved forskudsregistreringen for 2004, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes i de i stk. 4 nævnte tilfælde en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog §§ 2-5, og der foretages ikke regulering efter stk. 1:

  • 1)   Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2002, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2004 med 6,2 pct.

  • 2)   Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2003, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2004 med 2,9 pct.

•••

Stk. 4 Stk. 3 finder anvendelse ved forskudsregistreringen for 2004 af

  • 1)   skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  • 2)   efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring,

  • 3)   dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, og

  • 4)   kommunale og amtskommunale tjenestemandspensioner og private pensioner såsom udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed og rateopsparinger i pensionsøjemed.

•••

Stk. 5 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside