14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1272 af 27. november 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Underretning af tilsynsmyndigheder
Ved indledning af rekonstruktionsbehandling, når der afsiges konkursdekret eller når der træffes beslutning om tvangsopløsning af et forsikringsselskab, og selskabet har filialer i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal skifteretten straks underrette Finanstilsynet.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet underretter tilsynsmyndighederne i de lande inden for Den Europæiske Union eller de lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor forsikringsselskabet har filialer, om enhver underretning fra skifteretten, jf. stk. 1, samt om de mulige konkrete følger heraf. Finanstilsynet underretter desuden tilsynsmyndighederne om enhver afgørelse om likvidation samt om de mulige følger heraf.

•••
profile photo
Profilside