Bekendtgørelse om forøgelse af forsvarets styrker m.v. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 359 af 06. juni 1986

§ 2

Forøgelse af forsvarets styrker ved indkaldelse af hjemsendt personel i de i § 1 nævnte tilfælde sker ved ikraftsættelse af mødebefalinger, ved anvendelse af ekstraordinære indkaldelsesordre eller ved en kombination heraf.

Stk. 2 Ved mobilisering skal det i stk. 1 nævnte personel, som ikke er fritaget for øjeblikkelig indkaldelse til forsvaret, under strafansvar i henhold til den militære straffelov uopholdeligt møde i henhold til gældende mødebefalinger.

Stk. 3 Eventuel ombytning af mødebefalinger foranstaltes af vedkommende myndighed.