Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

None

Bekendtgørelse nr. 516 af 17. maj 2024

§ 3

Virksomheden må ikke betegne et regnskab, der ikke er en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse eller efter internationale regnskabsstandarder, jf. § 1, stk. 2, som års- eller halvårsrapport.

Stk. 2 Udarbejder virksomheden et regnskab, som udelukkende er til eget brug, er regnskabet ikke en års- eller halvårsrapport efter denne bekendtgørelse. Virksomheden skal sikre, at regnskabet fremstår, så det ikke kan forveksles med et regnskab aflagt efter denne bekendtgørelse eller efter internationale regnskabsstandarder.

Stk. 3 Virksomheder må ikke betegne en rapportering i ledelsesberetningen som en bæredygtighedsrapportering, hvis rapporteringen ikke indeholder oplysningerne i § 156, stk. 2-13, eller § 157, nr. 1-5.