Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1168 af 31. oktober 2017

§ 2

Et forsikringsselskab, der ønsker at udøve forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 7 og 8 i lov om finansiel virksomhed gennem en filial i Danmark, skal have tilladelse fra Finanstilsynet.

Stk. 2 Tilladelse meddeles såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Forsikringsselskabet er etableret som et aktieselskab, et gensidigt selskab eller et selskab med tilsvarende selskabsform i dets hjemland.

  • 2) Muligheden for at drive forsikringsvirksomhed gennem en filial her i landet er hjemlet i international aftale, eller Finanstilsynet skønner, at der indrømmes danske selskaber tilsvarende ret i forsikringsselskabets hjemland.

  • 3) Forsikringsselskabet har indsendt den i § 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.