Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger § 54

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1174 af 30. september 2015, bekendtgørelse nr. 1016 af 28. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1081 af 31. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 535 af 29. april 2022

§ 54

Friplejeboligleverandøren sender ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen om godkendelse af etablering af friplejeboliger i lejede ejendomme tilhørende private. Ansøgningen skal vedlægges:

  • 1) Kopi af den certifikation, som Sundhedsstyrelsen har meddelt.

  • 2) Beskrivelse af ejendommen, herunder oplysninger om ejendommens beliggenhed, vedligeholdelsestilstand, antal boliger og disses indretning.

  • 3) Oplysning om, at der er eller vil blive knyttet serviceareal til boligerne.

  • 4) Kopi af lejekontrakt, der skal være tidsubegrænset og omfatte såvel boliger som serviceareal.

  • 5) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at de beboere, der skal være lejere i friplejeboligbebyggelsen, er omfattet af målgruppen for friplejeboliger, jf. lovens § 1, stk. 1.

  • 6) Erklæring fra beliggenhedskommunen om, at etablering af friplejeboliger lovligt kan finde sted inden for rammerne af gældende plangrundlag.