Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 869 af 19. juni 2022

§ 18

Forsikringsselskabet foranlediger, at der på baggrund af en anmeldelse af en skade forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller tørke foretages taksation og udarbejdes en skadesopgørelse.

Stk. 2 Taksation og skadesopgørelse foretages af en taksator med særligt kendskab til skader på fast ejendom og løsøre.

Stk. 3 Taksator kan i forbindelse med taksationen bruge ekstern bistand, hvis dette skønnes nødvendigt for at gennemføre en korrekt taksation.