Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 78

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

Merbeskæftigelse m.v.
§ 78

Ansættelse med løntilskud af personer omfattet af § 1, nr. 1-8 og 10-12, skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver, jf. §§ 66 og 79.