14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 107

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§107 Danskundervisning
Personer, som på grund af manglende danskkundskaber kun vanskeligt kan opnå job, kan få tilbud om danskundervisning. Danskundervisning kan indgå som en integreret del af et tilbud efter dette kapitel.

•••

Stk. 2 Jobcenteret skal ved afgivelse af tilbud om danskundervisning tage udgangspunkt i, om tilbuddet vil kunne forbedre personens mulighed for at opnå ordinær beskæftigelse eller eventuelt deltage i øvrige tilbud efter denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 3 Til personer med dansk som andetsprog skal jobcenterets tilbud om uddannelse efter stk. 1 gives i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

•••
profile photo
Profilside