14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Eksamensudvalget kan beslutte, at den skriftlige prøve til revisoreksamen afholdes mere end en gang årligt. Udvalget fastsætter tilmeldingsfristen for tilmelding til prøven og seneste dato for offentliggørelse af datoen for prøvens afholdelse. § 6, stk. 2 og 5, 1. pkt., og stk. 7, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Udvalgets beslutning efter stk. 1 skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

•••
profile photo
Profilside