14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Eksamensudvalgets afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

  • 1) ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved den mundtlige prøve,

  • 2) ny prøve (omprøve), eller

  • 3) at klageren ikke får medhold i klagen.

•••

Stk. 2 Ved en ombedømmelse udpeger FSR – danske revisorer snarest muligt en ny eksaminator og censor. Bedømmerne skal have forelagt sagens akter, herunder opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelse og klagerens kommentarer.

•••

Stk. 3 Bedømmelsen ved ombedømmelsen meddeles Eksamensudvalget i form af en skriftlig begrundelse for bedømmelsen. Udvalget giver klageren meddelelse om bedømmelsen og begrundelsen for bedømmelsen.

•••

Stk. 4 Bedømmelsen efter ombedømmelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside