14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Eksamensudvalget nedsat af Revisorrådet, jf. bekendtgørelse om Revisorrådet, bistår Erhvervsstyrelsen ved administrationen af de i § 1 nævnte eksamener og prøver.

•••

Stk. 2 De i § 1 nævnte eksamener og prøver afholdes af FSR - danske revisorer.

•••

Stk. 3 Mundtlige eksamener og prøver er offentlige. Erhvervsstyrelsen har tillige adgang til at overvære voteringen ved mundtlige eksamener og prøver som led i styrelsens tilsynsvirksomhed, jf. revisorlovens § 32.

•••

Stk. 4 Betaling for deltagelse i de i § 1 nævnte eksamener og prøver opkræves af FSR - danske revisorer. Betalingen dækker udgifter, der er nødvendige for afholdelsen af eksamen, herunder udgifter til honorarer og administration. Betalingen er ens for alle deltagere ved en eksamen. Betalingen fastsættes således, at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med afholdelse af de i § 1 nævnte eksamener og prøver, og således at der tilstræbes balance over en løbende 4-årig periode. Eventuelle realiserede over- eller underskud oppebæres, henholdsvis afholdes af FSR – danske revisorer.

•••
profile photo
Profilside