Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2024

Bekendtgørelse nr. 1821 af 28. december 2023

§ 3

Det påhviler virksomheder, som benytter ordningerne i § 2, at indberette støttebeløbet til Skatteforvaltningen. Indberetning skal alene foretages, hvis støttebeløbet i den enkelte ordning udgør 100.000 euro eller derover i et kalenderår fra og med den 1. januar 2024.

Stk. 2 For støtte, der kan henføres til perioden fra og med den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2023, skal indberetning alene ske, hvis støtten udgør 500.000 euro eller derover i et kalenderår i den enkelte ordning. For støtte, der kan henføres til perioden fra og med den 1. juli 2023 til og med den 31. december 2023, skal der supplerende ske en indberetning, hvis støtten udgør 100.000 euro eller derover.

Stk. 3 Indberetning til Skatteforvaltningen skal ske senest den 1. september i året, der følger efter støttetildelingen.