14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 566 af 03. May 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Det påhviler virksomheder, som benytter ordningerne i § 2, at indberette støttebeløbet til Skatteforvaltningen. Indberetning skal alene foretages, hvis støttebeløbet i den enkelte ordning udgør 500.000 euro eller derover i et kalenderår.

•••

Stk. 2 For støtte, der kan henføres til perioden fra og med den 1. juli 2016 til og med den 31. december 2016, skal indberetning alene ske, hvis støtten udgør 500.000 euro eller derover i den enkelte ordning i denne periode.

•••

Stk. 3 Indberetning til Skatteforvaltningen skal ske senest den 1. september i året, der følger efter støttetildelingen.

•••
profile photo
Profilside