14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 566 af 03. May 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Indberetningspligten omfatter følgende støtteordninger:

 • 1) Godtgørelse af afgift af elektricitet anvendt til procesformål.

 • 2) Elpatronordningen.

 • 3) Godtgørelse af afgift af elektricitet, der leveres fra land til erhvervsskibe.

 • 4) Tilbagebetaling af kuldioxidafgift af varme til virksomheder, der leveres fra en produktionsenhed med tilladelse til udledning af CO2, jf. lov om CO2-kvoter, og som anvendes til procesformål.

 • 5) Bundfradrag i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter for momsregistrerede virksomheder uden tilladelse til udledning af CO2 efter lov om CO2-kvoter.

 • 6) Godtgørelse af mineralolieafgift for motorbrændstof, der udelukkende anvendes til jordbrug m.v.

 • 7) Lempet afgiftssats for biogas til varmefremstilling.

 • 8) Tilbagebetalingsmulighed for afgift af biogas, der anvendes til procesformål.

 • 9) Godtgørelse af spildevandsafgift for den del af afgiften, der vedrører afgiftspligtig udledning af spildevand, når en vis del af afgiften kan henføres til forarbejdningen af fisk, krebsdyr, cellulose, rør- og roesukker m.v.

 • 10) Bundfradrag i lov om afgift af svovl.

 • 11) Godtgørelse af afgift af elektricitet forbrugt af en virksomhed i forbindelse med opladning af batterier til registrerede elbiler.

•••
profile photo
Profilside